Without a goal it is difficult to score Paul Arden

In de Praktijk

Coaching of counselling?

Coaching en counselling zijn vormen van begeleiding waarbij ik je help om jouw vraag of probleem duidelijk te krijgen en daarmee verder te komen. Ik doe dat door het stellen van vragen die duidelijkheid scheppen en soms confronterend kunnen zijn. Het doel is om jou in beweging te krijgen, zodat je zelf de stappen kunt zetten naar een oplossing.
Coaching gaat vaak om een duidelijk probleem waarbij een beperkt aantal bijeenkomsten nodig zijn om je een oplossing voor het onderwerp te laten vinden. Bij counselling is er meestal onduidelijkheid over wat het probleem nu eigenlijk is. Het onderwerp ligt vaak dieper en het begeleidingstraject duurt over het algemeen ook wat langer.
In de praktijk kan er niet altijd een duidelijke scheiding tussen coaching en counselling worden gemaakt. Dat is geen probleem; we volgen samen het proces en wat er nodig is wordt gedaan.
In de brochures Jij in een relatie en Jij als man kun je meer lezen. Ik stuur je ze graag toe.

Gespreksvormen

Normaal gesproken vinden de bijeenkomsten plaats in mijn praktijkruimte (Het Fortuyn 55, 3828 SV Hoogland bij Amersfoort). Als je wilt, is ook mogelijk om de gesprekken op een andere plaats te houden. De kosten die daarmee verband houden, worden dan wel in rekening gebracht.
Relatief nieuwe vormen van coaching zijn telefonische coaching, coaching via Skype of e-mail coaching. De specifieke voordelen, mogelijkheden en beperkingen van dergelijke vormen kunnen we bespreken. Als in de loop van het coachtraject blijkt dat een andere vorm beter geschikt is kunnen we op die vorm overstappen. Ook is het natuurlijk mogelijk om (bijvoorbeeld) afwisselend bijelkaar te komen en telefoongesprekken te hebben.

Wil je een kennismakingsgesprek?

Neem voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact op via telefoon of via mail@peterjongerius.nl. Dat gesprek duurt circa een half uur en is kosteloos. In een kennismakingsgesprek kijken we globaal naar het onderwerp; of ik je daarmee kan helpen en of we met elkaar verder willen. Verder bespreken we dan een aantal praktische zaken zoals de frequentie en de tijdsduur van de bijeenkomsten, de kosten en andere zaken die voor jou van belang zijn om te kunnen beginnen. Mocht uit het gesprek blijken dat we toch niet samen verder gaan dan kan ik je wellicht wat meer vertellen over andere mogelijkheden.

De kosten worden berekend per uur.

De kosten worden per uur berekend. Het tarief per uur is € 78,- (incl. BTW) voor particulieren en € 156,- (excl. BTW) voor bedrijven. De tijdsduur van een bijeenkomst spreken we van tevoren af maar zal minimaal één uur bedragen. Voor coaching per e-mail gelden andere tarieven. In veel gevallen kunnen we ook (vooraf) afspreken dat we per gesprek een vorm van waardebepaling achteraf hanteren.

Door een aantal ziektekostenverzekeraars wordt een tegemoetkoming in de kosten van councelling gegeven. Dit is vaak afhankelijk van het gekozen aanvullende pakket. Bij je verzekeraar kun je nagaan of je voor een vergoeding in aanmerking komt. Neem contact op voor meer informatie. Counselling kan vaak ook uit een persoonlijk budget betaald worden en er zijn ook mogelijkheden om coaching of counselling als aftrekpost voor de inkomstenbelasting op te geven.

Alle informatie blijft strikt vertrouwelijk

Met alles wat er tijdens onze gesprekken op tafel komt ga ik vertrouwelijk om. Mochten er wettelijke beperkingen gesteld worden aan de geheimhouding dan zal ik die respecteren. Dat geldt in ieder geval voor situaties waarbij de cliënt een ernstig gevaar voor zichzelf of voor anderen vormt.

Ben je genoodzaakt om een afspraak te verschuiven?

Het kan zijn dat je een afspraak moet verschuiven. Als je dat tot 24 uur van tevoren doet, worden er geen kosten in rekening gebracht.
Wordt de afspraak daarna afgezegd dan wordt het normale tarief in rekening gebracht (excl. eventuele reiskosten).
Mocht je met de gesprekken willen stoppen dan kan dat altijd, ook als we van tevoren hebben afgesproken om een vast aantal gesprekken te gaan houden. Ik wil dan wel graag even met je praten over de reden van het afbreken van het traject. Ook hier geldt: tenminste 24 uur van tevoren contact opnemen.

Nog een paar zaken die belangrijk zijn om te weten.

Ik sta bij de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) ingeschreven als registercounseller: Lid nummer 116673. Mijn werkzaamheden vallen onder de klachtenregeling van de ABvC.

Mocht je op een gegeven moment een klacht hebben over mijn werkwijze of mijn behandeling, dan kunnen we eerst proberen samen tot een oplossing te komen. Als we er op die manier niet uitkomen kun je een klacht indienen via het secretariaat van de ABvC. Het klachtenregelement kun je hier opvragen.
Ik ben verzekerd tegen schades die onder de beroepsaansprakelijkheid vallen.